اطلس و بانک مراکز و موسسات قرآنی - اطلس مراکز و موسسات قرآنی - بانک و اطلس خانه های قرآنی شهری و روستایی :

... الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلاً ... باقیات صالحات [ ارزشهای پایدار و شایسته ] ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر است (آیه 46 سوره مبارکه کهف)

قرآن، کلام پروردگار مهربان است.خواندن و نگاه به آیات آن، زنگار را از دل می زداید و انسان با تلاوت هر آیه، پله ای از نردبان معنویت را طی می کند.این تلاوت، خود زمینه انس را فراهم می آورد. (مقام معظم رهبری) • شهرستان کرمان

  ۱- جامعه القرآن کرمان

  ۱- فاطمه کمال……………..علی اکبر………..جامعه القرآن کرمان

  ۲- سکینه سلطانی نژاد……….آقاجان……….جامعه القرآن کرمان

  ۳- زهرا محمدیان………………رمضان……….جامعه القرآن کرمان

  ۴- اعظم محی آبادی…………..علی……….جامعه القرآن کرمان

  ۵- معصومه کارآموزیان…………..اکبر……….جامعه القرآن کرمان

  ۶- فاطمه کرمی رباطی……حسین……….جامعه القرآن کرمان

  ۷- زهرا پورعبدالهی…………..مجید……….جامعه القرآن کرمان

  ۸- مشهوده سازندگی………علی……….جامعه القرآن کرمان

  ۹- اختر حسنی……………محمود……….جامعه القرآن کرمان

  ۱۰- فاطمه سلمانی………علی رضا……….جامعه القرآن کرمان

  ۱۱- محبوبه علمداری…………محمد……….جامعه القرآن کرمان

  ۱۲- فهیمه رکنی……………..آقاجان……….جامعه القرآن کرمان

  ۱۳- فاطمه علمداری…………محمد……….جامعه القرآن کرمان

  ۱۴- حمیده اسدی……………علی……….جامعه القرآن کرمان

  ۱۵- نیره خالقی……….علی………………جامعه القرآن کرمان

  ۱۶- علی محمدی………محمد…………..جامعه القرآن کرمان

  ۱۷- عباس تیمورپور……….قنبر………….جامعه القرآن کرمان

  ۱۸- نیره بهادر…………..امامعلی………..جامعه القرآن کرمان

  ۱۹- پوران افضلی گروه…سید محسن…..جامعه القرآن کرمان

  ۲۰- زهرا نوذری…………شهباز……………جامعه القرآن کرمان

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱- زهرامحمدیان………………رمضان……….جامعه القرآن کرمان

  ۲- فاطمه کرمی رباطی……حسین……….جامعه القرآن کرمان

  ۳- فاطمه سلمانی………علی رضا……….جامعه القرآن کرمان

  ۴- حمیده اسدی……………علی……….جامعه القرآن کرمان

  ۲- مرکز قرآنی جامعه الحفاظ قرآن

  ۱-سیده فاطمه تهامی نژاد…..سید جواد…….جامعه الحفاظ کرمان

  ۲-ربابه نجارزاده………….قاسم……………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۳-فاطمه سادات نوبهار………سیدفخراله……جامعه الحفاظ کرمان

  ۴-تابنده حسین پور……….نمک علی……….جامعه الحفاظ کرمان

  ۵-فریبا حسنی سعدی……….اکبر…………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۶-فرزانه حسنی سعدی……….اکبر ………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۷-عظیمه اسلامی…………اصغر……………..جامعه الحفاظ کرمان

  ۸-حمید رضا اسلامی………………اصغر……….جامعه الحفاظ کرمان

  ۹-صدیقه اسلامی………اصغر…………………..جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۰-علیرضا اسلامی……….اصغر…………………جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۱-محسن کریمی نیا……..محمدعلی…………جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۲-مریم خواجه حسنی……….ایرج…………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۳-اعظم اسلامی………….اصغر…………………جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۴-طیبه نیک ورز……………عبدالحمید………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۵-نرجس پوربهاء الدینی………ابراهیم………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۶-زهرا فلاح……………احمد……………………..جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۷-سمیه احمدی……….حسین…………………..جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۸-مهین زاهدی……….کرامت…………………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۱۹-مهدیه رستمی……….محمد………………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۲۰-ندا زاهدی……….کراما………………………..جامعه الحفاظ کرمان

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱-نرجس پوربهاء الدینی………ابراهیم………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۲-زهرا فلاح……………احمد……………………..جامعه الحفاظ کرمان

  ۳-سیده فاطمه تهامی نژاد…..سید جواد…….جامعه الحفاظ کرمان

  ۴-عظیمه اسلامی…………اصغر……………..جامعه الحفاظ کرمان

  ۵-مهدیه رستمی……….محمد………………….جامعه الحفاظ کرمان

  ۳- مدرسه علمیه فاطمیه کرمان

  زینب صادقی………علی……… مدرسه علمیه فاطمیه کرمان

  شیرین پوریزدان………احمد……… مدرسه علمیه فاطمیه کرمان

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  زینب صادقی………علی……… مدرسه علمیه فاطمیه کرمان

  ۴- موسسه قرآنی ثامن الائمه کرمان

  بتول رحیم آبادی………حسین……… موسسه قرآنی ثامن الائمه کرمان

  فاطمه رحیم آبادی………حسین………. موسسه قرآنی ثامن الائمه کرمان

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  فاطمه رحیم آبادی………حسین………. موسسه قرآنی ثامن الائمه کرمان

  ۵- موسسه قرآنی سیدالشهدا(س)کرمان

  نرگس طاهری………رمضان ……….موسسه قرآنی سیدالشهدا(س)کرمان

  حلمیه طالبی زاده………محمد……….موسسه قرآنی سیدالشهدا(س)کرمان

  موسسه سراج کرمان

  ۱-زهرا محمد حسنی………………………………… موسسه سراج کرمان

  ۲-سکینه برزگر……………………………………… موسسه سراج کرمان

  ۳-مریم سعیدی………………………………………. موسسه سراج کرمان

  ۴-زهرا رحیمی صادق………………………………. موسسه سراج کرمان

  ۵-مطهره برزگر…………………………………….. موسسه سراج کرمان

  ۶-فرح زاینده رودی…………………………………. موسسه سراج کرمان

  ۷-اختر کردستانی……………………………………… موسسه سراج کرمان

  ۸-ام البنین صفری پور………………………………… موسسه سراج کرمان

  ۹-نعیمه شیخعلی بابایی………………………………… موسسه سراج کرمان

  ۱۰-مرضیه پور شیخعلی اندوهجردی……………………. موسسه سراج کرمان

  ۱۱-زهرا رحمانی……………………………………….. موسسه سراج کرمان

  ۱۲-نصرت قربانی………………………………………. موسسه سراج کرمان

  ۱۳-معضومه پورشیخعلی اندوهجردی………………….. موسسه سراج کرمان

   نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱-مطهره برزگر…………………………………….. موسسه سراج کرمان

  ۲-ام البنین صفری پور………………………………… موسسه سراج کرمان

  شهرستان بم

  موسسه فرهنگی هنری جامعه القرآن الکریم واهل بیت(ع)

  ۱- جمیله شمس الدینی برواتی………عباس………جامعه القرآن الکریم

  ۲- صدیقه جهانی فر………اکبر………جامعه القرآن الکریم

  ۳- اسماء جهانی فر………اکبر………جامعه القرآن الکریم

  ۴- حمیده انصاریان………طهماسب قلی………جامعه القرآن الکریم

  ۵- مریم ملک آبادی………علی………جامعه القرآن الکریم

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱- جمیله شمس الدینی برواتی………عباس………جامعه القرآن الکریم

  ۲- حمیده انصاریان………طهماسب قلی………جامعه القرآن الکریم

  شهرستان سیرجان

  دارالقرآن علم الهدی

  ۱- ابوالقاسم خوارزمی………خسرو………دارالقرآن علم الهدی

  ۲- جلیله خراسانی محمدرضایی….شکراله……دارالقرآن علم الهدی

  ۳- مرضیه عباسی………………جعفر………….دارالقرآن علم الهدی

  ۴- مرضیه سجادی…………..علی اکبر………..دارالقرآن علم الهدی

  ۵- فرزانه پدمه……………….عباس…………….دارالقرآن علم الهدی

  ۶- حسن محمودآبادی…………اکبر…………….دارالقرآن علم الهدی

  ۷- نیره اکبری نسب………محمدحسین………دارالقرآن علم الهدی

  ۸- زینب بمیدی نژاد………….حبیب الله……….دارالقرآن علم الهدی

  ۹- مهدیه کیوانی زاده………….عزیزاله………دارالقرآن علم الهدی

  ۱۰- فهیمه عطایی پور…….حشمت اله………دارالقرآن علم الهدی

  ۱۱- مهدیه جهانشاهی………….محرم…………دارالقرآن علم الهدی

  ۱۲-زهرا طاهری……………….الیاس…………..دارالقرآن علم الهدی

  ۱۳- مهن از ایران نژاد پاریزی……حسن………دارالقرآن علم الهدی

  ۱۴- فاطمه وطن پرست…………..علی……….دارالقرآن علم الهدی

  ۱۵- اقدس عربی………….علی اکبر…………..دارالقرآن علم الهدی

  ۱۶- مریم پورخسروانی…………..احمد………..دارالقرآن علم الهدی

  ۱۷- کبری مسلمی زاده ……غلامعباس………دارالقرآن علم الهدی

  ۱۸- مهدیه اسدالهی……………مهدی………….دارالقرآن علم الهدی

  ۱۹- زهره موسی کزانی……سیدمحمد………دارالقرآن علم الهدی

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱- مهدیه اسدالهی……………مهدی………….دارالقرآن علم الهدی

  ۲- کبری مسلمی زاده ……غلامعباس………دارالقرآن علم الهدی

  ۳- فرزانه پدمه……………….عباس…………….دارالقرآن علم الهدی

  ۴- نیره اکبری نسب………محمدحسین………دارالقرآن علم الهدی

  ۵- ابوالقاسم خوارزمی………خسرو………دارالقرآن علم الهدی

  شهرستان رفسنجان

  مدرسه علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  ۱- علی نقشبند…………رضا………..مدرسه علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  ۲- محسن نقشبند……….رضا……….مدرسه علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  ۳- فاطمه استاد…حسنی……محمد مدرسه علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  ۴- صدیقه عظیمی…….عباس………مدرسه علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  ۵- سیما دهنوی……علی اکبر………مدرسه علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  ۶- محدثه عبداللهی….حسین مدرسه……….علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  ۷- سمیه عبداللهی……اصغر……….مدرسه علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱- علی نقشبند…………رضا………..مدرسه علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  ۲- محسن نقشبند……….رضا……….مدرسه علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  ۶- محدثه عبداللهی….حسین مدرسه……….علمیه حضزت زینب کبری علیهاالسلام

  جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱- ملیحه سریزدی نژاد………..محمد………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۲- اکرم سریزدی نژاد………..محمد………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۳- نسیم علیرمضانی………..محمدرضا………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۴- زهرا کریمی………..علی………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۵- زهرا باقری نسب خالق آباد………..عباس………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۶- طاهره باقری نسب خالق آباد………..عباس………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۷- فاطمه مرتضوی لطف آباد کشکوئیه………..حسن………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۸- محمدرضا صاحبی همت آبادی………..نصرالله………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۹- مریم شاهم آبادی درویشی………..حسین………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۰- مرضیه گنجعلیخانی………..مجید………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۱- طاهره عبدا…پور هرمزآباد………..عبدالله………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۲- زهره چوب فروش………..احمد………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۳- سکینه رجبی رستم آبادی………..حسن………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۴- فاطمه مرعشی ………..محمدتقی………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۵- زهره کبیریان زاده………..علی………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۶- مهدیه رفیعی زاده………..احمد………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۷- نجمه کبیریان زاده………..علی………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۸- حلیمه مختاری………..اکبر………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۱۹- طیبه عابدینی کمال آبادی………..رمضان………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۲۰- علی زینلیان نژاد………..یوسف ………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱- طاهره باقری نسب خالق آباد………..عباس………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۲- مرضیه گنجعلیخانی………..مجید………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۳- زهره چوب فروش………..احمد………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۴- نجمه کبیریان زاده………..علی………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  ۵- طیبه عابدینی کمال آبادی………..رمضان………..جامعه القرآن الکریم و اهل البیت(ع)

  شهرستان جیرفت

  دارلقرآن المهدی

  ۱- رقیه مولایی زاده کاظمی……………….محمود………دارلقرآن المهدی

  ۲- ساجده زمانی زاده………علی اکبر………دارلقرآن المهدی

  ۳- ندا شجاع الدینی…………….نخنذ………دارلقرآن المهدی

  ۴- متین پرنگ…………..علی…………..دارلقرآن المهدی

  ۵- محمود خلیفه……………….محمدد………دارلقرآن المهدی

  ۶- زهرا امیری………………….عباس………دارلقرآن المهدی

  ۷- صدیقه مختاری………………احمد………دارلقرآن المهدی

  ۸- مریم صنعتی……………….نوراله………دارلقرآن المهدی

  ۹- ملیحه سالاری……………..کرامت………دارلقرآن المهدی

  ۱۰- جمیله افشار…………………یداله………دارلقرآن المهدی

  ۱۱- رخساره کمالی راینی………علی………دارلقرآن المهدی

  ۱۲- فاطمه قاسمی…………….رمضان………دارلقرآن المهدی

  ۱۳- مریم هاشمی مدنی………محمود………دارلقرآن المهدی

  ۱۴- زهرا افشارمنش………………..مراد………دارلقرآن المهدی

  ۱۵- ثریا بیگی زاده………………..رحمان………دارلقرآن المهدی

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱- رقیه مولایی……………….محمود………دارلقرآن المهدی
  ۲- ساجده زمانی زاده………علی اکبر………دارلقرآن المهدی
  ۳- ندا شجاع الدینی…………….نخنذ………دارلقرآن المهدی
  ۴- متین پرنگ…………..علی…………..دارلقرآن المهدی  شهرستان انار

  ۱- مؤسسه قرآنی فاطمه الرسول شهرستان انار

  ۱- اعظم امینی پناه حجت آبادی…….محمد……مؤسسه قرآنی فاطمه الرسول

  ۲- معصومه محمدی………………….یحیی………مؤسسه قرآنی فاطمه الرسول

  ۳- بتول محمدی………………………یحیی……….مؤسسه قرآنی فاطمه الرسول

  ۴- فائزه رمضانی زاده جلگه………علی………..مؤسسه قرآنی فاطمه الرسول

  ۵- سلمی رئیسی…………..خدابخش………….مؤسسه قرآنی فاطمه الرسول

  ۶- رقیه حلاجی زاده……………محمد…………..مؤسسه قرآنی فاطمه الرسول

  ۷- مرتضی شریف…………….علی………………مؤسسه قرآنی فاطمه الرسول

  ۲- جامعه القرآن الکریم

  ۱- اعظم شریفی…………….نصراله…………جامعه القرآن الکریم

  ۲- فاطمه السادات حاجی میرزایی..سید محمد….جامعه القرآن الکریم

  ۳- محمد مهدی شریفی……..مرتضی……..جامعه القرآن الکریم

  ۴- صدیقه مرادی راد………..ذبیح اله………..جامعه القرآن الکریم

  ۵- فاطمه شیربیگی…………مظفر…………جامعه القرآن الکریم

  ۶- فاطمه چاهخویی حسنی…..اصغر……..جامعه القرآن الکریم

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱- فاطمه السادات حاجی میرزایی..سید محمد….جامعه القرآن الکریم

  ۲- فاطمه چاهخویی حسنی…..اصغر……..جامعه القرآن الکریم

  شهرستان کهنوج

  جامعه القرآن الکریم واحد خردسالان

  ۱- سمیرا سنجری……….نمک……….جامعه القرآن الکریم واحد خردسالان

  ۲- مریم رستمی نسب…….رستم…..جامعه القرآن الکریم واحد خردسالان

  ۳- خدیجه حمزه ای………مختار………جامعه القرآن الکریم واحد خردسالان

  ۴- زهرا سالاری……….کوچعلی………جامعه القرآن الکریم واحد خردسالان

  ۵- لیلا سالاری…………کوچعلی……….جامعه القرآن الکریم واحد خردسالان

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱-خدیجه حمزه ای…………………..مختار…………………..جامعه القران الکریم واحد خردسالان

  شهرستان زرند

  حوزه علمیه فاطمیه(س) زرند

  ۱- عطیه ایزدی…………………مهدی………………حوزه علمیه فاطمیه(س)

  ۲- نجمه حسنی نژاد…………….حسین…………..حوزه علمیه فاطمیه(س)

  ۳- فخرالسادات علوی رضوی…..سیدحسین…….حوزه علمیه فاطمیه(س)

  ۴- سمانه سماواتی……………..عباس…………….حوزه علمیه فاطمیه(س)

  ۵- فاطمه سلمانی زاده…………..حسین………….حوزه علمیه فاطمیه(س)

  ۶- فاطمه صباحی………………..محمد……………..حوزه علمیه فاطمیه(س)

  ۷- اعظم سادات کارگر………..سید حسین……….حوزه علمیه فاطمیه(س)

  شهرستان شهداد

  حوزه علمیه الزهرا  خواهران

  ۱- عصمت کاربخش………عباس………حوزه علمیه الزهرا  خواهران

  ۲- علیه الله وردی………احمد………حوزه علمیه الزهرا  خواهران

  ۳- هاله هژبری ماهانی………محمدعلی………حوزه علمیه الزهرا  خواهران

  ۴- صدیقه حسین قلی زاده………محمود………حوزه علمیه الزهرا  خواهران

  ۵- نعیمه عظیمی………مسعود………حوزه علمیه الزهرا  خواهران

  ۶- فاطمه عظیمی………مسعود………حوزه علمیه الزهرا  خواهران

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱- عصمت کاربخش………عباس………حوزه علمیه الزهرا  خواهران

  ۲- نعیمه عظیمی………مسعود………حوزه علمیه الزهرا  خواهران

  شهرستان راور

  جامعه القرآن الکریم واحد خواهران

  ۱- فاطمه رحیمی پور………ابراهیم………جامعه القرآن الکریم واحد خواهران

  ۲- زهره احمدی………محمد………جامعه القرآن الکریم واحد خواهران

  ۳- نصرت نیک پیشه………حسین………جامعه القرآن الکریم واحد خواهران

  ۴- محبوبه یزدیزاده………محمود………جامعه القرآن الکریم واحد خواهران

  ۵- هما توکلی زاده………عباس………جامعه القرآن الکریم واحد خواهران

  ۶- حکیمه حسمانی………ابراهیم ………جامعه القرآن الکریم واحد خواهران

  ۷- مریم صادقی………حسین………جامعه القرآن الکریم واحد خواهران

  شهرستان عنبر آباد

  اداره ارشاد اسلامی عنبرآباد

  ۱- باقر خاور………………احمد……….اداره ارشاد عنبرآباد

  ۲- حسین نظری………….چراغ………اداره ارشاد عنبرآباد

  ۳- جهانگیر خواجه…………علی………اداره ارشاد عنبرآباد

  ۴- جمشید سهرابی………کرامت………اداره ارشاد عنبرآباد

  ۵- سجاد خالصی……….مسعود………اداره ارشاد عنبرآباد

  ۶- زهرا تکمر………………رضا………….اداره ارشاد عنبرآباد

  ۷- رقیه رضایی نژاد………یداله………اداره ارشاد عنبرآباد

  ۸-هادی خاندل…………اداره ارشاد عنبرآباد

  کانون امام صادق(ع)

  ۱- نازی عابدی…………ذوقلی………… کانون امام صادق(ع)

  ۲- زهرا افشاری پور…………ناصر………… کانون امام صادق(ع)

  ۳- سمیه اسماعیلی…………حسین………… کانون امام صادق(ع)

  ۴- فاطمه جبالبارزی…………درویش………… کانون امام صادق(ع)

  ۵- فاطمه اسماعیلی…………حسین………… کانون امام صادق(ع)

   نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱- نازی عابدی…………ذوقلی………… کانون امام صادق(ع)

  ۲- زهرا افشاری پور…………ناصر………… کانون امام صادق(ع)

  شهرستان فهرج

  مدرسه علمیه معصومیه (س)

  ۱- شیما کرمعلی پور………مجید………مدرسه علمیه معصومیه (س)

  ۲- فرشته زیدآبادی………مهدی………مدرسه علمیه معصومیه (س)

  ۳- سلیمه رستم آبادی………اکبر………مدرسه علمیه معصومیه (س)

  ۴- سعیده محمدزاده………عباس………مدرسه علمیه معصومیه (س)

  ۵- عاطفه شهمرادی………محمد………مدرسه علمیه معصومیه (س)

  ۶- سحر فهیمی ………حمید………مدرسه علمیه معصومیه (س)

  ۷- حمیده تیماس………مرتضی………مدرسه علمیه معصومیه (س)

  شهرستان قلعه گنج

  واحد فرهنگی اداره ارشاد اسلامی

  زهرا بازگیر………………..واحد فرهنگی اداره ارشاد اسلامی

  محمدحسین امینی نژاد…….واحد فرهنگی اداره ارشاد اسلامی

  مریم احمدی………………..واحد فرهنگی اداره ارشاد اسلامی

  بتول دستجردی………………..واحد فرهنگی اداره ارشاد اسلامی

  محمد حسین پیکر تراش………………..واحد فرهنگی اداره ارشاد اسلامی

  نفرات برتر مرحله نهایی راه یافته به مرحله قرعه کشی استان:

  ۱-مریم احمدی…………علی……………واحد فرهنگی اداره ارشاد اسلامی

  ۲-محمد حسین پیکر تراش……….عیسی…….واحد فرهنگی اداره ارشاد اسلامی

  شهرستان بابک

  مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع)

  ۱- فاطمه محمودی اشکوری…….اکبر……. مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع)

  ********************************************************

  ۵- ریگان – حوزه علمیه سفیران هدایت ( در حال برگزاری با سری دوم )


  امام کاظم علیه السلام:

  نماز در صف اوّل جماعت همانند جهاد در راه خداوند مُتعال است
  «بانک احادیث»
  اوقات شرعی
  طراحی شده در تابستان 1390 , کلیه حقوق برای مرکز نشر معارف قران و نهج البلاغه محفوظ است
  هرگونه کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی دارد